Aplikácia

My LE-VENDING poskytujeme komplexné riešenie pre inteligentný maloobchodný výskum a vývoj, výrobu, softvérový systém VM, systém správy webu, ktorý umožňuje monitorovanie strojov v reálnom čase a vzdialenú správu atď.

Vybrané produkty

spoločnosti

Príletové produkty